Mobirise Website Generator

CADASTRU / GEODEZIE / TOPOGRAFIE

Executam planuri topografice, planuri banda, planuri pentru reprezentare PUZ, planuri topografice pentru terenuri de concesionare, delimitari teritoriale administrative, trasari, etc.

DOCUMENTATIE NECESARA

În cadrul firmei noastre vei găsi de fiecare dată respect, experiență și profesionalism.
Serviciile pe care le furnizăm sunt de calitate înaltă, oferind consultanță de specialitate tuturor clienților noștri.Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul.


Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. 


Ce este Cartea Funciara ?

Cartea Funciara este un registru public care descrie imobilul si drepturile reale . Prin intermediul cartilor funciare se tine o evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate.


Care este scopul Cartii Funciare ?

Cartea funciară dovedește existența dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credință un drept real imobiliar, cât timp nu se dovedește contrariul. Publicitatea imobiliară se îndeplinește pe tot teritoriul țării prin carte funciară și are ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifică sau care, după caz, se sting și se radiază, ca urmare a actelor și faptelor juridice referitoare la un bun imobil. În cartea funciară se mai înscriu, sau, după caz, se radiază și alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legatură cu bunul imobil.


PRIMA INSCRIERE IN CF

Prima inscriere in Cartea Funciara este procedura prin care unui imobil situat pe teritoriul tarii i se atribuie un numar cadastral si este inscris in Cartea Funciara, astfel dovedindu-se existenta dreptului real sau personal inscris. 

 Tipuri de imobile pentru care este necesara prima inscriere in Cartea Funciara:

 Apartamente (U.I.)

 Terenuri extravilane

 Terenuri intravilane cu/fara constructii

 Constructii noi


OPERATIUNI CADASTRALE

Cand este necesara intabularea unui imobil (apartament, teren intravilan sau extravilan, constructie)?

1. In momentul in care vrei sa instrainezi/achizitionezi acest imobil; 

2. In momentul in care ai finalizat construirea unei cladiri si vrei sa o introduci in sistemul integrat de cadastru;

3. In momentul in care vrei sa-ti demonstrezi dreptul real de proprietate.


     Echipa TopoArtis Solutions va ofera tot sprijinul in intocmirea documentatiilor cadastrale necesare operatiunilor descrise anterior, depunerea dosarului la Oficiile Teritoriale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, urmarirea procesului de avizare si solutionarea eventualelor completari. APARTAMENT U.I.

Acte Necesare

Pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare actele necesare sunt:


Caz 1. Cand apartamentul a fost achizitionat de la stat 

- contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata;

- proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;

- in cazul in care apartamentul a fost cumparat in rate, va trebui o copie legalizata a contractului de imprumut si  

  copie legalizata a dovezii de plata integrala a acestuia;

- schita care a stat la baza intocmirii actului de proprietate – copie;

- acte de identitate proprietari – copie;

- certificate fiscal ( valabil 30 de zile de la data emiterii).


Caz 2. Cand apartamentul a fost achizitionat de la persoana fizica / juridical

- contract de vanzare cumparare – copie legalizata;

- acte de identitate proprietari – copie. 

- certificat fiscal (valabil 30 de zile de la data emiterii).


Caz 3. Mostenire

In aceasta situatie este necesara copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire. Pe langa aceste documente, va trebui si setul de documente din cazul 1 sau 2, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct(i).


Caz 4. Sentinta civila

In aceasta situatie este necesara copie conform cu originalul (se emite doar de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile. Pe langa aceste documente, va trebui si setul de documente din cazul 1 sau 2.Termen de executie: 3-4 zile lucratoare


Termen de avizare documentatie de catre Oficiul de Cadastru Iasi: 21 zile lucratoare (regim normal) sau 7 zile lucratoare (regim urgenta). 


Taxe OCPI

Valoarea taxei percepute de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi poate diferi in functie de actele de proprietate. In majoritatea cazurilor aceasta este 120 de lei. In cazul in care exista acte de proprietate mai noi de Aprilie 2009 (certificate de mosternitor, sentinte civile etc) valoarea taxei perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi se suplimenteaza cu un procent de 0.15% din valoarea imobilului. Obligatoriu aceasta valoare trebuie sa fie trecuta pe certificatul de mostenitor sau sentinta civila. Pentru avizare in regim de urgenta valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, respectiv pentru o taxa de regim normal de 120 lei, valoarea acesteia la urgenta este de 120 x 5 = 600 lei.


  Documente predate


- Incheiere de intabulare, extras de carte funciara pentru informare si releveul apartamentului.TEREN INTRAVILAN / EXTRAVILAN

Reprezinta operatiunea de prima inscriere in Cartea Funciara a unui teren situat in intravilanul unei localitati.

Acte necesare

Pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare actele necesare sunt:


Caz 1. Cand terenul a fost primit sau retrocedat de la stat

- titlu de proprietate – copie legalizata;

- ordinul prefectului – copie legalizata;

- acte de identitate – copie ;

- certificat fiscal (valabil 30 de zile de la data emiterii).


Caz 2. Cand terenul a fost cumparat de la persoana fizica / juridical

- copie legalizata a contractului de vanzare cumparare;

- acte de identitate – copie ;

- certificat fiscal (valabil 30 de zile de la data emiterii).Caz 3. Mostenire

In aceasta situatie este necesara copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire. Pe langa aceste documente, sunt necesare si actele mentionate la cazul 1 sau 2, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct(i).


Caz 4. Sentinta civila

In aceasta situatie este necesare copie conform cu originalul (se emite doar de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile. Pe langa aceste documente, sunt necesare si actele mentionate la cazul 1 sau 2.


Termen de executie: 3-4 zile lucratoare (poate varia in functie de conditiile meteo)


 Termen de avizare OCPI: 21 zile lucratoare (regim normal) sau 7 zile lucratoare (regim urgenta). 


Taxe OCPI

Valoarea taxei percepute de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi poate diferi in functie de actele de proprietate. In majoritatea cazurilor aceasta este 120 de lei. In cazul in care exista acte de proprietate mai noi de Aprilie 2009 (certificate de mosternitor, sentinte civile etc) valoarea taxei perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi se suplimenteaza cu un procent de 0.15% din valoarea imobilului. Obligatoriu aceasta valoare trebuie sa fie trecuta pe certificatul de mostenitor sau sentinta civila. Pentru avizare in regim de urgenta valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, respectiv pentru o taxa de regim normal de 120 lei, valoarea acesteia la urgenta este de 120 x 5 = 600 lei.


  Documente predate: Incheiere de intabulare, Extras de carte funciara pentru informare, Plan de amplasament si delimitare a imobilului, in caz ca se opteaza si pentru relevee, atunci se vor primi si un set de relevee ale constructiei / constructiilor.

  PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE - TEREN INTRAVILAN


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE - TEREN EXTRAVILAN

  

ACTUALIZARE NR. CAD. -DATE TEHNICE


Cand este necesara intocmirea unei documentatii de actualizarea:

- cand se inscrie sau se radiaza o constructie;

- cand se modifica limita imobilului; 

- cand se modifica suprafata;

- cand se actualizeaza categoria de folosinta / destinatia;

- cand se repozitioneaza imobilul;

- cand se actualizeaza orice informatie tehnica cu privire la imobil (modificare erori cu privire la adresa,

  suprafetele parcelelor componente, identificarea cadastrala). 


Acte necesare

- Extras de carte funciara pentru informare 

- Copie documentatie cadastrala.

- Copii acte identitate proprietari.


In cazul in care doriti sa intabulati o constructie aflata pe un teren deja inscris in cartea funciara, se intomeste o documentatie de actualizare – inscriere constructive in cartea funciara atasand la documentatie urmatoarele acte:


- Certificat de atestare a edificarii constructiei

- Autorizatie de constructie – copie legalizata

- Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor;

- Certificat energetic;

- Certificat fiscal;

- Extras de carte funciara pentru informare; 

- Copie documentatie cadastrala;

- Copii acte identitate proprietari.


Optional se intocmesc releveele constructiei la cererea beneficiarului.

Aceste relevee pot fi necesare in urmatoarele situatii:

 Vrei sa vinzi, iar cumparatorul face credit bancar. In aceasta situatie banca va solicita si releveele constructiei.

 Vrei sa faci un credit cu ipoteca. Banca va cere aceste relevee.

 Vrei sa faci certificat energetic.  Termen de executie: 3-4 zile lucratoare

 Termen de avizare OCPI: Regim normal: 15 - 21 de zile lucratoare, Regim urgenta: 5 - 7 zile lucratoare.

 Taxa OCPI: Regim normal: 60 ron; Regim de urgenta: 300 ron


 Documente predate

- incheiere de intabulare

- extras de carte funciara pentru informare

- plan de amplasament si delimitareDEZMEMBRARE / COMASARE


Dezlipirea / Dezmembrarea este operatiunea prin care un imobil, fie teren, apartament sau spatiu comercial, caruia i-a fost alocat un numar cadastral si a fost inscris in cartea funciara este impartit in mai multe loturi.

Alipirea / Comasarea este operatiunea prin care doua sau mai multe imobile inscrise in cartea funciara se comaseaza rezultand un singur imobil avand un singur numar cadastral, implicit un singur numar de carte funciara.


Acte necesare

- Extras de carte funciara pentru informare 

- Certificat de urbanism pentru dezmembrare/comasare, doar daca se doreste dezmembrarea/ comasarea in  

  mai mult de 2 loturi.

- Copie documentatie cadastrala.

- Copii acte identitate proprietari.


Termen de executie : 3-4 zile lucratoare

 Termen de avizare OCPI : Regim normal: 8 zile lucratoare, Regim de urgenta: 4 zile lucratoare

 Taxe OCPI: Regim normal: 60 lei / lot dezmembrat/comasat, Regim de urgenta: 300 lei / lot dezmembrat/comasat.


  Documente predate

- Referat de admitere cerere de dezmembrare/comasare

- Plan de amplasament si delimitare cu propunerea de dezmembrare/comasare 

- Plan de amplasament si delimitare pentru fiecare lot rezultat 

 PLANURI / RIDICARI TOPOGRAFICE


Cand sunteti nevoit sa solicitati intocmirea unei ridicari topografice?

- obtinerea autorizatiei de construire (PAC) / demolare

- pentru proiectare

- pentru infintarea / reabilitarea cailor de comunicatii

- pentru platforme industriale

- pentru obtinere PUG, PUZ, PUD


Capacitatea mare de lucru si procesare a datelor ne recomanda pentru planurile de situatie de mari dimensiuni, unde termenul de executie este foarte mic / strict.


Acte necesare

Pentru intocmirea planurilor topografice avem nevoie de urmatoarele :

- extras de carte funciara;

- certificate de urbanism;

- copie documentatie existenta;

- copie acte de identitate proprietari.


Termen de executie: 3 – 4 zile lucratoare.

 Termen de avizare OCPI : 15 zile lucratoare.

 Taxe OCPI : 200 lei – suprafata mai mica de 1ha, suma maxima:1500 lei.


  Documente predate: planul topografic


 


TRASARI / INTARUSARI

Trasarea / intarusarea reprezinta operatiunea prin care limita cadastrala a unui imobil este materializata pe teren.

In acelasi timp se pot transpune in teren si elementele proiectate.

 Terenuri (limite cadastrale)

 Axe constructi

 Elemente proiectate

 Cote nivel

Recomandare: Daca intentionati sa ACHIZITIONATI un teren sau doriti sa realizati o IMPREJMUIRE a unui teren, recomadarea noastra este sa solicitati o astfel de operatiune de trasare a limitelor cadastrale.


  Acte necesare

- Planul de amplasament si delimitare (constituie parte integranta din documentatia cadastrala).

- Inventar de coordonate (eliberat de Oficiul teritorial) pentru punctele ce definesc limita de proprietate –

   conform art.68 din ord.700/2014


Termen de executie: 1-2 zile lucratoare


 Documente predate: Proces verbal de trasare 

INTOCMIRE SCHITE PENTRU EMITERE / RECTIFICARE TITLU DE PROPRIETATE


Intocmim schite pentru emitere/rectificare titluri de proprietate la cerere.


Termen de executie: 3-4 zile lucratoare.OBTINERE DOCUMENTE


Stim ca timpul este pretios si nimeni nu doreste sa-l risipeasca stand la cozi. Totodata, stim ca institutiile statului sunt cel putin pretentioase cand vine vorba de cererile petentilor. De aceea va punem la dispozitie serviciu de obtinere documente, prin care, dumneavoastra ne mandatati, sa solicitam in numele dumnevoastra urmatoarele documente:

- Duplicate ale documentatiilor cadastrale

- Extrase de carte funciara

- Extras de plan cadastral

- Plan de incadrare in zona

- Informatii cadastrale


APARTAMENTARE / REAPARTAMENTARE


Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu,

înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă

părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei UI.

În lipsa unei stipulaţii contrare existente în titlurile de proprietate, cotele-părţi se

stabilesc prin raportarea suprafeţei utile a fiecărui spaţiu locativ la totalul suprafeţei utile a spaţiilor

locative din clădire.

Construcţiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de

recepţie la terminarea lucrărilor, nu pot fi apartamentate.

 Apartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea

următoarelor etape:

a) recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare;

b) întocmirea actului de apartamentare în formă autentică, ori emiterea hotărârii

judecătoreşti;

c) înscrierea actului de apartamentare.

Art. 141. Documentaţia cadastrală de apartamentare conţine:

a) borderoul;

b) dovada achitării tarifului;

c) cererea de recepţie;

d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;

e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă

de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare

sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;

f) copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcţie;

g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;

h) memoriul tehnic;

i) fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile

comune şi cotele din părţile comune;

j) releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;

k) releveul fiecărei unităţi individuale din propunerea de apartamentare;

l) planul de amplasament şi delimitare;

                                


Ce este un condominium?

Condominiu este un imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti din proprietate sunt comune, iar restul partilor sunt proprietati individuale, pentru care se intocmeste o carte funciara colectiva in care sunt specificate partile in indiviziune si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva,. Aceste parti exclusive pot fi reprezentate de spatii pentru locuit sau pe scurt locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz:

  • apartamente

  • spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta. Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta (S.A.D.) este spatiul in care sedesfasoara activitati economice, sociale, culturale etc. (ex.: magazin alimentar, frizerie, cabinet medical, cabinet avocatura, gradinita, spital, scoala, sala de spectacole etc.).

De asemenea boxele de la subsol, garajele, mansardele daca sunt prevazute distinct in actele de proprietate ale unora dintre proprietarii din cladire ele sunt spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in proprietatea individuala a proprietarilor respectivi. Pentru aceste spatii suprafata utila este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor.

Constituie condominiu:

• un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;

• un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.


  Reapartamentarea


              Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune.


             Încetarea destinaţiei de folosinţă comuna se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor. Acordul coproprietarilor se va referi şi la recalcularea cotelor indivize din părţile comune, acolo unde acestea sunt menţionate.


             Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune, se înscrie în mod corespunzător în cartea funciara pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop.


            Reapartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

a) recepţie documentaţie cadastrală de reapartamentare; 

b) act de reapartamentare în formă autentică, ori hotărâre judecătorească;

c) înscriere act de reapartamentare. 


Documentaţia cadastrală de reapartamentare UI conţine:

a) Borderou

b) Dovada achitării tarifului

c) Cererea de receptie

d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat

e) Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice

f) Extras CF al imobilului 

g) Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative

h) Memoriu tehnic

i) Foaia colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;

j) Relevee pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare UI.
CONTACTEAZA-NE !

Si vei primi in cel mai scurt timp solutia ideala pentru proiectul tau.